فراخوان عضویت در کمیته علمی و هیات داوران

تاریخ درج: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

براساس تصمیم شورای سیاستگذاری مبنی بر راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و برگزاری سالانه این رویداد علمی همانند سال های گذشته، از تمامی اساتید و هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگران با مقطع دکتری یا دانشجویان مقطع دکتری جهت عضویت دائمی در کمیته علمی و هیات داوران صمیمانه دعوت به همکاری می شود.

در صورت تمایل به عضویت، رزومه علمی و اجرایی خود را به آدرس ایمیل دبیرخانه به نشانیconf@khist.ir ارسال نمایید.

قابل ذکر است برای اعضای کمیته علمی و هیات محترم داوران، گواهینامه عضویت در کمیته علمی و داوری مقاله صادر می گردد.