اهداف برگزاری کنفرانس

این همایش در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي جهت ارتقاء سطح كيفي و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزشی گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي این حوزه ها به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد. 

 

از مهمترین اهداف این همایش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • + بررسی چالش های رشته های تخصصی در موضوعات مرتبط با همایش
 • + ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران
 • + بنیان گذاری و تداوم گفتمان های ملی و بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری ها
 • + زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين
 • + برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو و ارائه تجربيات عملي
 • + ارتقاء سطح دانش عموم مردم در حوزه های مرتبط
 • + برقراري ارتباط بيشتر بين مراکز علمي و سازمان های اجرايي در جهت تحقق اهداف و پیشرفت در صنایع
 • + ترغيب بخش خصوصي به استفاده از پژوهش های علمی و فناوري هاي نوين
 • + ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور  
 • + توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه های مرتبط
 • + بررسی اندیشه ها و فناوری های نو در قالب محورهای همایش
 • + آشنايي دانشجويان، پژوهشگران و محققین با مباحث روز و جدیدترین تحقیقات انجام شده
 • + آشنايي با مفاهيم جديد موضوعی و پیشبرد اهداف همایش