حمایت و مشارکت در کنفرانس

شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فنّاوری‌ها و در نهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌ عنوان سازمانی حامی و ایجاد حس اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و دراز مدت دست یابند. از این رو دبیرخانه اجرایی همایش، از مشارکت نهادها و ارگان های عمومی، موسسات پژوهشی و فناوری، شرکت ها و موسسات خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و صنایع محترم کشور استقبال نموده و با ارائه خدمات از آنان دعوت مي‌نمايد تا با انتخاب نوع خدمات و تماس با دبيرخانه همایش ما را در برگزاري هر چه با شکوه تر این رویداد مهم ملی ياري نمایند.

 

حمایت نوع اول

- حضور نماینده نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در شورای عالی همایش

- اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور همایش

- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

- تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه

- اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.

- درج نام و لوگو در روی CD  همایش

- درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

- درج لوگو حامی در گواهی نامه همایش

- امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شركت كنندگان

- قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی همایش

-درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD  همایش

-امکان ارائه کارگاه آموزشی در همایش

- پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها

- قرار دادن دو استند از حامی در محوطه همایش

- امکان ارسال SMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان

- درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان همایش

- قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

- دعوت افتخاري از 12 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

- تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش.

- قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

- تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن همایش

- درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

- درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

- اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر همایش

- درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها

 

 

حمایت نوع دوم

- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

- اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور همایش

- قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

- اختصاص 20 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.

- تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه

- درج نام و لوگو در روی CD  همایش

- درج لوگو حامی در گواهی نامه همایش

- دعوت افتخاري از 10 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش

- تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

- قرار دادن یک استند از حامی در محوطه همایش

- قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

- تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن همایش ( حق انتخاب مکان با حامی نوع اول می باشد)

- درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

- درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

- درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

 

حمایت نوع سوم

- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

- قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

- درج نام و لوگو در روی CD همایش

- اختصاص 10 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.

- دعوت افتخاري از 8 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

- تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

- قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

- درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

- درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

- درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

 

حمایت نوع چهارم

- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

- قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

- دعوت افتخاري از 5 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

- تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش.

- قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

- قرار دادن یک استند از حامی در محوطه همایش

- درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

- درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

- درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

 

حمایت نوع پنجم

- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

- قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

- دعوت افتخاري از 3 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

- قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

- درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی

- درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

- درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

 

حمایت نوع ششم

- درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش.

- قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

- دعوت افتخاري از 2 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

- درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

 

توضیحات :

شایان ذکر است که ارائه خدمات فوق به حامیان با توجه به محدودیت زمانی و مکانی بسته به اولویت ثبت نام و قرارداد می باشد .

ارائه خدمات ترکیبی از حالات 6 گانه نیز با توافق طرفین امکان پذیر من باشد